Overdracht medicatie gegevens

De trombosedienst voor het Gooi heeft met de regionale apotheken afspraken gemaakt over de overdracht van medicatiegegevens. De vigerende Richtlijn Overdracht Medicatiegegevens is daarbij leidend en de uitvoering is aangepast aan de specifieke behoeften van de trombosedienst. Het betreft tenminste de volgende overdrachtsmomenten:
Op indicatie kan de trombosedienst om specifieke informatie vragen, bijv. een medicatie verstrekkingenoverzicht.

De trombosedienst vraagt vooraf toestemming aan de patiŽnt voor de overdracht van medische informatie.

Medisch overleg/advies apothekers

Tussen 11.00 en 16.30 uur op werkdagen is een doseerarts bereikbaar voor evt. overleg. U kunt hiervoor bellen met de directe nummers 035 6426602 of 035-6851978. Buiten deze tijden kunt u voor medisch overleg bellen met 06 23910734. Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor artsen, tandartsen en apothekers.