Klachtenformulier - v-004 Klachten regeling

Klachtenprocedure

Zoals de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector voorschrijft, beschikt de Trombosedienst voor het Gooi over een klachtenreglement. Een patiŽnt of aanvrager kan zich voor een onafhankelijk advies of oordeel altijd richten tot de geschillen commissie, die vervolgens zal handelen conform het Reglement Geschillencommissie Zorginstellingen.

In voorkomende gevallen kunt u iedere op- of aanmerking ten aanzien van onze werkwijze of dienstverlening kenbaar maken via een klachtenformulier. Iedere medewerker kan u desgewenst een dergelijk formulier verstrekken. U kunt het formulier ook hier downloaden.
Deze klachtenformulieren worden binnen de Trombosedienst voor het Gooi volgens een vaste procedure afgehandeld.