Informatie voor tandartsen

Melding van een tandheelkundige ingreep

PatiŽnten die tijdens het gebruik van vitamine K antagonisten (VKA) een tandheelkundige ingreep moeten ondergaan dienen volgens het geldende KIMO protocol begeleid te worden. Het is van belang, dat tandheelkundige ingrepen tijdig aan de trombosedienst worden gemeld, zodat de VKA behandeling indien nodig bijgestuurd kan worden en de INR maximaal 48 uur voor de ingreep extra gecontroleerd kan worden.
U kunt een dergelijke ingreep melden door dit meldformulier te downloaden, in te vullen en mee te geven aan de patiŽnt of op te sturen naar de trombosedienst (per post of per fax: 035 - 683 36 79 of per mail: info@tdhilversum.nl).

Telefonisch overleg

Wij vragen u een ingreep bij voorkeur ťťn week voor de geplande datum aan de trombosedienst te melden.
Bij een spoedingreep kunt u overleggen tussen 8.00 en 16.30 uur op werkdagen met de trombosedienst onder nummer 035-6851978. Buiten deze tijden kunt u voor medisch overleg met een doseerarts bellen met 085-4000339. Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor artsen, tandartsen en apothekers.