Tips voor de vakantie

Het is van belang om tijdig door te geven als u met vakantie gaat. De trombosedienst zal proberen u een dosering voor de hele vakantie te geven, doch dit is niet altijd mogelijk. In dat geval dient u zich op uw vakantieadres te laten prikken, waarna u de gemeten INR aan ons kunt doorgeven.
Na de laatste INR controle voor de vakantie krijgt u een zogenaamde vakantiebrief opgestuurd, waarop uw laatste INR's en doseringen staan vermeld in de gangbare taal van uw vakantiebestemming.